top of page

Museum het Savelbergklooster

Toen wij de eerste keer het klooster van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph bezochten om door archieven en zolders te snuffelen hadden we niet kunnen bevroeden dat wij zo geraakt zouden worden door de levens van deze zusters. In de kelders van het Moederhuis waar het archief van de congregatie gevestigd is, ontdekten we duizenden foto van zusters aan het werk, in ziekenhuizen, bewaarscholen en in verre landen.

Aangezien de congregatie binnen afzienbare tijd zal ophouden te bestaan, was het hoog tijd om deze vrouwen voor het voetlicht te brengen. In nauwe samenwerking met de zusters heeft De Nieuwe Collectie in het voormalige Savelbergklooster van de congregatie een museum ingericht. Hier kan de bezoeker in de tentoonstelling Een leven lang kennis maken met al die verschillende verhalen die schuilgingen achter kap en habijt. 

Opdracht

De Kleine Zusters van de H. Joseph, 2012
Concept, content, ontwerp en projectleiding

Samen met

Bruns, bouw | Appie Smulders, ontwerp monument | 
Gert Anninga, meubels | Sanne Dijkstra

Monument

Kunstenaar Appie Smulders ontwierp een monument op de centrale plek in de kapel, waar alle Kleine Zusters met naam en toenaam vernoemd worden. Het bestaat uit een tegelraam van meer dan 400 foto's. Het raam staat symbool voor de openheid van de congregatie, en de actieve functie die de zusters in de maatschappij hebben vervuld. De bank onder het raam staat voor de geborgenheid van het klooster en het leven in een gemeenschap. In de bank staan zes boeken. In deze boeken staan alle zusters van de congregatie op alfabetische volgorde genoemd, een kleine drieduizend vrouwen. Van bijna 2000 zusters hebben we ook een foto kunnen vinden, die tevens in deze boeken staan afgedrukt.

Svlbrg_uitingen_3_VS.png
Svlbrg_uitingen_2_VS.png
Svlbrg_uitingen_1_VS.png
bottom of page