Selamat Sjabbat

Het Joods Historisch Museum bracht met de tentoonstelling Selamat Sjabbat de vergeten geschiedenis van joden in Nederlands Indië in beeld. 

Opdracht

Joods Cultureel Kwartier, 2014
Ontwerp