top of page

Selamat Sjabbat

Het Joods Historisch Museum bracht met de tentoonstelling Selamat Sjabbat de vergeten geschiedenis van joden in Nederlands Indië in beeld. 

Opdracht

Joods Cultureel Kwartier, 2014
Ontwerp

bottom of page