Expeditie Oosterdok

Eind 2016 heeft De Nieuwe Collectie de mogelijkheden voor een samenwerking tussen de programmerende instellingen aan het Oosterdok in Amsterdam onderzocht. De uitkomst daarvan is Expeditie Oosterdok: een samenwerkingsverband dat het gebied Oosterdok op de kaart zet door middel van gezamenlijke programmering waarbij ontdekking centraal staat. Naast de elf culturele instellingen zijn inmiddels twintig bedrijven uit de buurt bij de samenwerking aangesloten. Samen vormen zij een internationaal, vernieuwd stadskwartier.

We legden het fundament voor de samenwerking, ontwierpen de identiteit en werken nu aan de eerste programmering. Bibi is de projectleider van het samenwerkingsverband.

Opdracht

Expeditie Oosterdok, vanaf 2016

Werkzaamheden

Projectleiding, subsidieaanvragen, opzetten bedrijvenkring Ondernemend Oosterdok, PR, ontwerp identiteit

Ontdek Oosterdok
 
Aan het Oosterdok worden techniek en vernieuwing al eeuwenlang gecombineerd met een drang naar avontuur. De samenwerking is gestoeld op drie kernwaarden die bij het gebied en de instellingen passen: ontdekken, vernieuwen en internationaal. Tijdens de Uitmarkt 2017 werd het Oosterdok voor het eerst als evenementlocatie gebruikt. In de toekomst zullen vele gezamenlijke, inhoudelijke programma's volgen. Voor meer informatie: expeditieoosterdok.nl
Ondernemend Oosterdok
 
Ondernemend Oosterdok is de bedrijvenkring van Expeditie Oosterdok. Handelsdrift, ondernemerschap en creativiteit zitten in het DNA van dit gebied. Ondernemers zijn het fundament van het Oosterdok en zijn
daarom onmisbaar bij de ontwikkeling van de gezamenlijke programmering van Expeditie Oosterdok. De Nieuwe Collectie zette de bedrijvenkring op en inmiddels zijn er
30 bedrijven aangesloten.