Dog in the Backyard

Het Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam

In opdracht van het Centrum voor Beeldende Kunst, Rotterdam, 2001
Samen met: Mineke Themans